Redakcja:

ewa__@__wydawnictwoszafa.pl

Public Relations:

ewa__@__wydawnictwoszafa.pl

Debiuty:

ewa__@__wydawnictwoszafa.pl

Dziękujemy za nadesłane teksty.
Uwaga: odpowiadamy tylko autorom, których tekstami jesteśmy zainteresowani.

Ciąg "__@__" należy zastąpić samym znakiem "@".

copyright by Stilo

pejot